Home >> HISTORIA
HISTORIA

Historia szkoly w skrócie


Pierwsze lata

9 wrzesnia 1928 powstalo Towarzystwo Szkoly Budownictwa, które juz we wrzesniu tego roku zalozylo prywatna NIZSZA SZKOLE BUDOWNICTWA.

Szkola posiadala trzy wydzialy: budowlany, drogowy i melioracyjny (w sumie 66 uczniów). Dyrektorem zostal Wl. Hochedlinger.

Po ukonczeniu trzyletniego wydzialu budowlanego i odbyciu co najmniej trzyletniej praktyki otrzymywalo sie tytul majstra budowlanego; zas na wydziale drogowym i melioracyjnym po ukonczeniu dwuletniej nauki teoretycznej i takiej samej praktyki tytul nadzorcy drogowego lub melioracyjnego.

Nauka teoretyczna trwala od 1 listopada do 30 kwietnia, natomiast od 1 maja do 31 pazdziernika uczniowie pracowali na budowie. Ten typ szkolenia zakonczyl sie w 1932 roku.

Szkola w poczatkach istnienia miescila sie w budynku przy ulicy Króla Leszczynskiego (budynek ten, zniszczony w czasie wojny zostal rozebrany).

Kalendarium:
Szkoly Budownictwa 1928-1951


Podzial szkoly - 1951 rok

Szkola zostaje podzielona na trzy odrebne technika - Budowlane, Drogowe i Geodezyjne, kazde podlegle ministerstwom branzowym, a wylaczone spod Ministerstwa Oswiaty.

Dyrektorem naczelnym zostaje byly wizytator Adam Romaniuk, dyr. pedagogicznym mgr Edward Halbozek, dyr. administracyjnym poczatkowo mgr Feliks Olesiejuk, nastepnie mgr Andrzej Frajnt.

Trzy technika korzystaja ze wspólnego budynku ze wzgledu na opóznienie budowy dodatkowego skrzydla gmachu.

Kalendarium:
Panstwowych Szkól Budownictwa 1951-2002
Zespolu Szkól Geodezyjno-Drogowych 1951-2002


Panstwowe Szkoly Budownictwa i Geodezji

1 wrzesnia 2002 roku do Panstwowych Szkól Budownictwa przylaczono Zespól Szkól Geodezyjno-Drogowych i powstaly Panstwowe Szkoly Budownictwa i Geodezji

W sklad zespolu weszly nastepujace szkoly:

  • XI Liceum Ogólnoksztalcace
  • II Liceum Profilowane
  • 4-letnie Technikum Budowlano-Geodezyjne
  • 4-letnie Technikum Terenów Zieleni
  • Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 8
  • Szkola Policealna Nr 2