Home >> dla UCZNIÓW >> Informatory
Informatory do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie
Sobota, 2 luty 2013

Od września 2012 uczymy się według nowej podstawy programowej dla wszystkich zawodów w technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W związku z tym zmieniają się wymagania na egzaminach zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie istotne inforacje o nowym egzaminie zawodowycm znajdziesz w nowych informatorach

  1. technik architektury krajobrazu
  2. technik budownictwa
  3. technik drogownictwa
  4. technik geodeta
  5. technik informatyk
  6. technik urządzeń sanitarnych
  7. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  8. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie