Home >> Aktualności
Oferta pracy dla nauczycieli

 

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI:

 

 

 

Teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kierunku:

Praktycznej nauki zawodu dla kierunku:

  • BUDOWNICTWO
  • URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ
  • INSTALACJE SANITARNE
  • GEODEZJA

  • BUDOWNICTWO
  • URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ
  • INSTALACJE SANITARNE

 

 

WYMAGANIA:

 

 

Studia wyższe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem

Studia wyższe

lub

tytuł technika w kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem

lub

tytuł mistrza w danym zawodzie

 

KONTAKT:Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
im. H.Łopacińskiego
20-059 Lublin Al. Racławickie 5poczta@psbig.lublin.eu

Tel. 81 533 88 34

Fax (081) 533 88 34