Home >> Aktualności
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r.


Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.


Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2016 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

24 - 29 marca 2016 r.


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zawodowych)

29 kwietnia 2016 r.


Egzamin maturalny 
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

od 4 do 27 maja 2016 r.- część ustna
od 4 do 24 maja 2016 r.- część pisemna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: w okresie letnim stara podstawa programowa (ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Sesja 1

pisemny - 14.01.2016

praktyczny - od 16.01 do 26.02.2016

Sesja 3

pisemny - 17.06.2016

praktyczny - od 30.05 do 4.07.2016


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.


Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.