Home >> Aktualności
Terminy egzaminów maturalnych w 2016 roku

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski - pp język polski – pr
5 czwartek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu - pr
6 piątek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj
7, 8 - sobota, niedziela
9 poniedziałek matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 wtorek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
11 środa biologia – pp
biologia - pr
filozofia – pp
filozofia – pr
12 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 piątek chemia – pp
chemia – pr
geografia – pp
geografia – pr
14, 15 - sobota, niedziela
16 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia/fizyka – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
17 wtorek historia – pp
historia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
19 czwartek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
20 piątek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
21, 22 - sobota, niedziela
23 poniedziałek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 5 lipca 2016 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 5 lipca 2016 r.).Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Część pisemna - 23 sierpnia 2016 (wtorek) godzina 9:00
  • Część ustna - 24-26 sierpnia 2016

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. 

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016 r.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2016 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2016 r.).