Home >> Uczniowie
TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

SESJA 1

styczeń-luty 2016
Część pisemna Część praktyczna
14 stycznia 2016 w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest dokumentacja
w pozostałych kwalifikacjach
15 stycznia 2016 r. od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 30 marca 2016 r

 

SESJA 3

maj-lipiec 2016
Część pisemna Część praktyczna
17 czerwca 2016 r. w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest dokumentacja
w pozostałych kwalifikacjach
23 czerwca 2016 r. od 30 maja do 4 lipca 2016 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 26 sierpnia 2016 r.

Egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja może zostać przedłużona do 4 lipca 2016 r.

 

SESJA 4

sierpień-październik 2016
Część pisemna Część praktyczna
6 października 2016 r. w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest dokumentacja
w pozostałych kwalifikacjach
11 października 2016 r. od 6 września do 17 października 2016 r.
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 25 listopada 2016 r.