Home >> KRONIKA20 kwietnia 2017

 

Rozpoczęcie Olimpiady na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Po części oficjalnej uczesnicy XXXIX OWGiK rozwiązywali zadania tekstowe oraz, po krótkiej przerwie, testy.