Home >> dla MATURZYSTÓW
dla MATURZYSTÓW

Kalendarz matur 2018

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski - pp język polski – pr
5, 6 - sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
9 środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 czwartek biologia – pp, pr historia sztuki – pp, pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr informatyka – pp, pr
12, 13 - sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr geografia – pp, pr
15 wtorek język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

16 środa chemia – pp, pr historia – pp, pr
17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
19, 20 - sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
20 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja (oprócz 13, 20 maja) język polski (według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)
od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13, 20 maja) języki obce nowożytne (według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

Część pisemna egzaminu maturalnego

CZERWIEC Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski - pp język polski – pr
5 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
6 środa język angielski – pp język angielski - pr 
język angielski - dj
7 czwartek wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

informatyka – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

8 piątek biologia – pp, pr historia – pp, pr
9, 10 - sobota, niedziela
11 poniedziałek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr geografia – pp, pr
12 wtorek chemia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

13 środa język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
16, 17 - sobota, niedziela
18 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
20 środa jjęzyki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 9 czerwca język polski oraz języki obce nowożytne(według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018 r.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 3 lipca 2018 r.).Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Część pisemna - 21 sierpnia 2018 (wtorek) godzina 9:00
  • Część ustna - 21-22 sierpnia 2018

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. 
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.).