Home >> dla KANDYDATÓW >> Nabór do Technikum
Nabór do Technikum TBG i TTZ

Nabór na rok szkolny 2018/2019

Króka charakterystyka klas Technikum Budowlano-Geodezyjnego i Technikum Terenów Zieleni

 

-->

TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE

4-letni cykl kształcenia

Zawód

Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane
języki obce

Technik budownictwa

 

 • matematyka
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik geodeta
 • matematyka
 • geografia lub fizyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik informatyk

 • matematyka
 • informatyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik budowy dróg

 

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik renowacji elementów architektury
 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • geografia lub fizyka
 • matematyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik inżynierii sanitarnej
 • geografia
 • j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI

Technik architektury krajobrazu
 • biologii
 • język angielski

j. angielski

j. rosyjski