Home >> dla KANDYDATÓW >> Nabór do Technikum
Nabór do Technikum TBG i TTZ

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Króka charakterystyka klas Technikum Budowlano-Geodezyjnego i Technikum Terenów Zieleni

 

TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE

4-letni cykl kształcenia

Zawód

Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane
języki obce

Technik budownictwa

 

 • matematyka
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne
Technik geodeta
 • matematyka
 • geografia lub fizyka

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, max(fizyka,geografia)

Technik informatyk

 • matematyka
 • informatyka

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, informatyka -->

Technik budowy dróg

 

 • geografia
 • matematyka

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, max(geografia,technika) -->
Technik renowacji elementów architektury
 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, jęz. obcy, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne-->
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • geografia lub fizyka
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • matematyka
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, zajęcia techniczne
Technik inżynierii sanitarnej
 • geografia
 • matematyka

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, max(geografia,technika)

TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI

Technik architektury krajobrazu
 • biologii
 • j.angielski

j. angielski

j. rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, max(biologia,technika)-->

 

 

 
s3.jpg