Home >> dla KANDYDATÓW >> Kwalifikacje w technikum i zsz
Kwalifikacje w technikum i zsz
Sobota, 2 kwiecień 2016

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 

Technik architektury krajobrazu - symbol zawodu 314202

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Wiecej…

 

Technik budownictwa - nr zawodu 311204

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311204

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Wiecej…

 

Technik drogownictwa - symbol zawodu 311206

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311206

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

Wiecej…

 

Technik geodeta - symbol zawodu 311104

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311104

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Wiecej…

 

Technik informatyk - symbol zawodu 351203

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Wiecej…

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - symbol zawodu 311930

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311930

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wiecej…

 

Technik renowacji elementów architektury - symbol zawodu 311210

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311210

 • B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
 • B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Wiecej…

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol zawodu 712905

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712905

 • B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
 • B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Wiecej…