Home >> dla KANDYDATÓW

REKRUTACJA 2019-2020

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 planujemy otworzyć klasy

 

w XI Liceum Ogólnokształcącym

na podbudowie szkoły podstawowej

o 4-letnim cyklu kształcenia

 • klasa z rozszerzonym językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie
 • klasa z rozszerzoną geografią i językiem angielskim

Nauczane języki obce to: język angielski i język niemiecki

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć klasy pierwsze kształcące w zawodach

 

w Technikum Budowlano-Geodezyjnym

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

 • technik budownictwa (311204)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)
 • technik budowy dróg (311216)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
 • technik inżynierii sanitarnej (311218)
 • technik renowacji elementów architektury (311210)
 • technik geodeta (311104)
 • technik informatyk (351203)
 • technik budownictwa (311204)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
 • technik renowacji elementów architektury (311210)
 • technik geodeta (311104)
 • technik informatyk (351203)

 

w Technikum Terenów Zieleni

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

 • technik architektury krajobrazu (314202)
 • technik architektury krajobrazu (314202)

 

w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 2

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)

 

Krótka charakterystyka klas

Zobacz jakich języków obcych będziesz się uczyć oraz jakie przedmioty będą realizowane na poziomie rozszerzonym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty

 

Zapraszamy kandydatów PSBiG do zapoznania się z informacją o zawodach


Technikum Budowlano-Geodezyjne

Technikum Terenów Zieleni

Branżowa Szkoła Budowlana I stopnia nr 2