Home >> dla KANDYDATÓW
dla KANDYDATÓW

REKRUTACJA 2018-2019

 

W roku szkolnym planujemy utworzyć 9 klas pierwszych, które będą kształciły w zawodach:

  • technik budownictwa (311204)
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)
  • technik budowy dróg (311216)
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
  • technik inżynierii sanitarnej (311218)
  • technik renowacji elementów architektury (311210)
  • technik geodeta (311104)
  • technik informatyk (351203)
  • technik architektury krajobrazu (314202)
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)

 

Krótka charakterystyka klas

Zobacz jakich języków obcych będziesz się uczyć oraz jakie przedmioty będą realizowane na poziomie rozszerzonym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty

 

Zapraszamy kandydatów PSBiG do zapoznania się z informacją o zawodach


Technikum Budowlano-Geodezyjne

Technikum Terenów Zieleni

Branżowa Szkoła Budowlana I stopnia nr 2