Home >> dla KANDYDATÓW >> Kalendarz rekrutacji
Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2016/17
Sobota, 2 kwiecień 2016

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.
Rejestracja kandydatów od 25.04.2016 pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.


od 25.04.2016 do 23.06.2016
rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych, wybór preferencji przez kandydata, składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru


 

od 13.06.2016 do 23.06.2016 do 15:00
dostarczanie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (wykonuje gimnazjum)

 

do 28.06.2016 do 15:00
wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (wykonuje gimnazjum)

 

od 24.06.2016 do 30.06.2016 do 14:00
dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru

 

do 30.06.2016 do godz 14:00
weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach zdokumentami dostarczonymi przez kandydatów

 

4.07.2016 do godz. 10:00
publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych

 

4.07.2016 od godz. 10:00 do 12.07.2016 do 14:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

13.07.2016 do godz 10:00
publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc

 

od 27.07.2016 od godz. 10:00 do 31.08.2016 do 23:55
aktualizowanie danych w systemie; wprowadzanie decyzji o przyjęciu w ramach rekrutacji uzupełniającej