Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

REKRUTACJA 2019-2020

 

        

      

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 planujemy otworzyć klasy

 

w XI Liceum Ogólnokształcącym

na podbudowie szkoły podstawowej

o 4-letnim cyklu kształcenia

 • klasa z rozszerzonym językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie
 • klasa z rozszerzoną geografią i językiem angielskim

Nauczane języki obce to: język angielski i język niemiecki

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć klasy pierwsze kształcące w zawodach

 

w Technikum Budowlano-Geodezyjnym

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

 • technik budownictwa (311204)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)
 • technik budowy dróg (311216)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
 • technik inżynierii sanitarnej (311218)
 • technik renowacji elementów architektury (311210)
 • technik geodeta (311104)
 • technik informatyk (351203)
 • technik budownictwa (311204)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
 • technik renowacji elementów architektury (311210)
 • technik geodeta (311104)
 • technik informatyk (351203)

 

w Technikum Terenów Zieleni

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstwowej

 • technik architektury krajobrazu (314202)
 • technik architektury krajobrazu (314202)

 

w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 2

 

na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)