Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
  2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
  2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu


Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-3/cd/technik_architektury_krajobrazu_314202.pdf