Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

Technik budownictwa - nr zawodu 311204

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
 2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych
 3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
 5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 6. sporządzania kosztorysów na roboty budowlane

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
  1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
  3. Montaż konstrukcji budowlanych
 • BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
  1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
  2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
  3. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
  5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-budownictwa-311204.pdf