Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

REKRUTACJA 2019-2020

 

Technikum Budowlano-Geodezyjne i Technikum Terenów Zieleni

na podbudowie gimnazjum

4-letni cykl kształcenia

 

Krótka charakterystyka klas

 

Zawód

Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane
języki obce

Technik budownictwa

 • matematyka
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • geografia lub fizyka
 • j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik inżynierii sanitarnej

 • geografia
 • j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik budowy dróg

 

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik renowacji elementów architektury

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik geodeta

 • matematyka
 • fizyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik geodeta

 • geografia
 • matematyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik informatyk

 • matematyka
 • informatyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik informatyk

 • matematyka
 • geografia

j. angielski

j. niemiecki

Technik architektury krajobrazu

 • biologii
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

 

 

Technikum Budowlano-Geodezyjne i Technikum Terenów Zieleni

na podbudowie szkoły podstawowej

5-letni cykl kształcenia

 

Krótka charakterystyka klas

 

Zawód

Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane
języki obce

Technik budownictwa

 • matematyka
 • geografia

j. angielski

j. niemiecki

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • matematyka
 • geografia

j. angielski

j. niemiecki

Technik renowacji elementów architektury

 • geografia
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki

Technik geodeta

 • matematyka
 • fizyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik geodeta

 • geografia
 • matematyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik informatyk

 • matematyka
 • informatyka

j. angielski

j. niemiecki

Technik informatyk

 • matematyka
 • geografia

j. angielski

j. niemiecki

Technik architektury krajobrazu

 • biologii
 • język angielski

j. angielski

j. niemiecki