Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

Technik informatyk - symbol zawodu 351203

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
  3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
  4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
  5. Administrowanie systemami operacyjnymi
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
  1. Programowanie aplikacji
  2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
  3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-informatyk-351203.pdf