Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

Technik renowacji elementów architektury - symbol zawodu 311210

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
  • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
  • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
  • organizowania i realizacji prac renowatorskich

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

  • Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
  • Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

  • Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
  • Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
  • Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
  • Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-3/Technik-renowacji-elementow-architektury-311210.pdf