Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
  2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-3/Technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej-311930.pdf