Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Technik informatyk - symbol zawodu 351203 (stara podstawa programowa)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  3. Naprawa komputera osobistego
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
  1. Tworzenie stron internetowych
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203