Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dniach 12 - 25 marca 2020 r. Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców/Prawnych Opiekunów o zapoznanie się z poniższym pismem

Treść apelu