Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Pierwsze lata

9 września 1928 powstało Towarzystwo Szkoły Budownictwa, które już we wrześniu tego roku założyło prywatna NIŻSZĄ SZKOŁĘ BUDOWNICTWA.

Szkoła posiadała trzy wydziały: budowlany, drogowy i melioracyjny (w sumie 66 uczniów). Dyrektorem został Wl. Hochedlinger.

Po ukończeniu trzyletniego wydziału budowlanego i odbyciu co najmniej trzyletniej praktyki otrzymywało się tytuł majstra budowlanego; zaś na wydziale drogowym i melioracyjnym po ukończeniu dwuletniej nauki teoretycznej i takiej samej praktyki tytuł nadzorcy drogowego lub melioracyjnego.

Nauka teoretyczna trwała od 1 listopada do 30 kwietnia, natomiast od 1 maja do 31 października uczniowie pracowali na budowie. Ten typ szkolenia zakończył się w 1932 roku.

Szkoła w początkach istnienia mieściła się w budynku przy ulicy Króla Leszczyńskiego (budynek ten, zniszczony w czasie wojny został rozebrany).

Kalendarium:

Szkoły Budownictwa 1928-1951

 

Podział szkoły - 1951 rok

Szkoła zostaje podzielona na trzy odrębne technika - Budowlane, Drogowe i Geodezyjne, każde podległe ministerstwom branżowym, a wyłączone spod Ministerstwa Oświaty.

Dyrektorem naczelnym zostaje były wizytator Adam Romaniuk, dyr. pedagogicznym mgr Edward Halbożek, dyr. administracyjnym początkowo mgr Feliks Olesiejuk, następnie mgr Andrzej Frajnt.

Trzy technika korzystają ze wspólnego budynku ze względu na opóźnienie budowy dodatkowego skrzydła gmachu.

Kalendarium:

Państwowych Szkół Budownictwa 1951-2002

Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych 1951-2002

 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

1 września 2002 roku do Państwowych Szkół Budownictwa przyłączono Zespól Szkól Geodezyjno-Drogowych i powstały Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

W skład zespołu weszły następujące szkoły

  • XI Liceum Ogólnokształcące
  • II Liceum Profilowane
  • 4-letnie Technikum Budowlano-Geodezyjne
  • 4-letnie Technikum Terenów Zieleni
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
  • Szkoła Policealna Nr 2