Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

wrzesien 1951

stanowisko dyrektora szkoly objal Adam Romaniuk - dotychczasowy kierownik kadr DOSZ. Szkola zostaje podzielona na 3 technika: Budowlane, Drogowe i Transportu (lacznie ponad 1500 uczniów).

maj 1952

zaprzestal pracy w szkole dyrektor Romaniuk, który przeszedl do pracy w CUSZ (Centralny Urzad Szkolnictwa Zawodowego). Kierownictwo szkoly objal mgr Edward Halbozek, dotychczasowy z-ca dyrektora. W tym tez roku wykonano nowa czesc budynku szkolnego (wschodnia czesc skrzydla równolegla do Alei Raclawickich). Dokumentacje bezinteresownie opracowali inz. Czeslaw Doria-Dernalowicz i inz. Mieczyslaw Kaczorowski.

rok szkolny 1952/53

oddano do uzytku nowo wybudowane skrzydlo szkoly. Zespoly artystyczne pod kierunkiem Ireneusza Hofmana zajely III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Zespolów Artystycznych we Wroclawiu

1 luty 1953

otwarto Technikum dla Pracujacych (wieczorowe) oraz Wydzial Zaoczny i dwuletnia Szkole Majstrów. Rozpoczeto budowe internatu.

rok szkolny 1954/55

powstal wydzial instalacji przemyslowych i sanitarnych. W niedokonczonym internacie przy ul. Weteranów 3 zamieszkalo 300 wychowanków.

rok szkolny 1957/58

nauke w technikum rozszerzono do 5 lat, utworzono 3-letnia Szkole Rzemiosl Budowlanych Nr 2. Powstalo 2,5 letnie technikum dla absolwentów szkól ogólnoksztalcacych o specjalnosci ogólnobudowlanej (dzisiejsze Studium Policealne).

1 wrzesnia 1959

szkola przyjela nazwe PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA

 

rok 1960

nastapila dalsza rozbudowa gmachu szkolnego - wybudowano dalsza czesc skrzydla wschodniego oraz skrzydlo zachodnie (Technikum Chemiczne i Technikum Przemyslu Spozywczego) oraz czesc srodkowa (sale gimnastyczne). Przeróbki projektu dokonali nauczyciele naszej szkoly - K. Lipinski, Cz. Seredynski, T. Czajka i Wl. Maliszewski

1961

utworzono orkiestre deta, kameralna i taneczna.

1966

zorganizowano wystawe okregowa szkolnictwa zawodowego

rok szkolny 1966/67

powstalo laboratorium materialów budowlanych.

marzec 1969

kolo teatralne pod kierunkiem mgr Renaty Pawlowskiej wystawilo sztuke pt. "Niemcy" L. Kruczkowskiego. Siatkarze zdobyli brazowy medal w IV Igrzyskach Mlodziezy Szkolnej (Szkolny Klub Sportowy).

kwiecien 1970

uczennica Barbara Koscielecka zajela II miejsce w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Sztuce.

1972 rok

Internat PSB zostal zaliczony do najlepszych w Lublinie

4 stycznia 1973

dyrektor Halbozek wraz z 9-cioma nauczycielami zostali laureatem zespolowym nagrody Ministra Oswiaty.

wrzesien 1975

z funkcji dyrektora szkoly odszedl mgr E. Halbozek. Dyrektorem szkoly zostal mgr Józef Swiderski, a zastepcami mgr Zb. Pastucha i inz.R Lagodowski.

Utworzono Zasadnicza Szkole Górnicza

1979

szkolne kolo teatralne pod kierunkiem p. E Dudzisz wystawilo "Cztery zyczenia" Mikolaja Isskowskiego w ramach Dni Poezji Renesansowej oraz "Zegnaj Judaszu" Iredynskiego na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Skierniewicach.

1979

zakonczono budowe warsztatów szkolnych przy ulicy Dlugosza. Powstala pracownia po oraz strzelnica na poddaszu szkoly.

pazdziernik 1979 szkola otrzymala medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

1983

szkola przystapila do Turnieju Wiedzy i Umiejetnosci Budowlanych przemianowanego w 1987 roku na Olimpiade Wiedzy i Umiejetnosci Budowlanych.

1984

ze stanowiska dyrektora odszedl mgr Józef Swiderski. Jego nastepca zostal mgr Andrzej Rózanski

5 maja 1985

zmarl nagle dyr. A. Rózanski. Nowym dyrektorem zostal mgr Zbigniew Pastucha, pelniacy dotychczas funkcje zastepcy

wrzesien 1989

powstalo XI Liceum Ogólnoksztalcace

1990

powstalo studio telewizyjne PSB. W ciagu dwóch lat opracowano: filmoteke szkolna - 390 pozycji programowych z róznych przedmiotów, nagrano 10 audycji radiowych, wykonano film o szkole, zainstalowano siec telewizji wewnatrzszkolnej dla potrzeb dydaktycznych.

1 stycznia 1991

dyrektor Zb. Pastucha przeszedl na emeryture, a dyrektorem wybrano mgr inz. Grazyne Kubuj-Belz, pierwsza kobiete na tym stanowisku w naszej szkole.

lata 1993-97

pracownie informatyczna i przedmiotów zawodowych wyposazone zostaly w nowe komputery. Nastepuje komputeryzacja biblioteki szkolnej oraz ksiegowosci. Wprowadzono oprogramowanie firmy Vulcan - wspomagajac organizacje pracy szkoly

styczen 1997

szkolna siec komputerowa w ramach programu MOVE zostala przylaczona do Internetu

wrzesien 1998

powstalo Liceum Techniczne