Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Język polski

Agnieszka Banach
Małgorzata Klimczak
Iwona Małecka-Grzelak
Anna Rucka-Szewczyk
Bożena Skórska (wicedyrektor)
Agnieszka Wojtulewicz-Puszyk
Małgorzata Swatowska

Język angielski

Anna Burdan
Katarzyna Bochniarz (urlop)
Ewa Gozdowska
Patryk Jurak
Ilona Kleban
Mirosława Pieczyńska
Jolanta Piwkowska
Agata Ujma-Kasprzak (urlop)

Język niemiecki

Urszula Golec
Agnieszka Ropa
Robert Sereda (wicedyrektor)
Magdalena Czech (również etyka)
Leszek Wróbel

Język rosyjski

Małgorzata Klimczak

Historia i wiedza o społeczeństwie

Aneta Ciepłowska
Sylwester Kruk
Anna Małysz

Matematyka

Marlena Mazurek (urlop)
Rafał Pruszkowski (również biologii)
Marta Ostrowska-Matys
Elżbieta Świątek
Przemysław Zieliński

Przedmioty informatyczne

Mirosław Bundyra
Krzysztof Kornas
Grzegorz Kulawiak
Janusz Malec
Karol Mazur
Elżbieta Świątek
Piotr Wiącek

Fizyka

Marek Igras (wicedyrektor)
Beata Janik
Marzena Krychowska-Sochan

Chemia

Anna Kałkowska (urlop)
Janusz Malec

Geografia

Katarzyna Misiak
Teresa Rymarz

Biologia

Joanna Grochal

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mirosław Bundyra

Wychowanie fizyczne

Tomasz Bałdyga
Anna Jagiełło-Czerwonka
Paweł Kucharewicz
Artur Oleksiewicz
Sławomir Pelak (urlop)
Władysław Wzorek

Religia

Bernarda Michaluk
Zbigniew Oziemczuk
Dorota Wójtowicz

Przedmioty zawodowe budowlane

Lucyna Drąg
Grażyna Kubuj-Bełz (dyrektor PSBiG)
Bożenna Kniaź-Lis
Marzena Krychowska-Sochan
Magdalena Maniara (urlop)
Jarosław Nowacki (kierownik warsztatów szkolnych)
Marta Popielnicka
Jacek Targoński
Alina Wiśniewska

Przedmioty zawodowe geodezyjno-drogowe

Krystyna Buczek
Aleksandra Buwaj
Hanna Kowalczyk
Urszula Kominek
Artur Kosmyra
Arkadiusz Niezgoda
Agata Ostrowska
Teresa Przegalińska
Ewa Suplewska
Grzegorz Witczak

Przedmioty zawodowe technik renowator

Agnieszka Jankowska
Lucjan Telichowski

Przedmioty zawodowe-architektura krajobrazu

Cezary Marczewski
Jan Rybkowski
Iabella Sobiesiak

Przedmioty ekonomiczne

Krystyna Brodowska

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Alfred Adamczewski
Kazimierz Grankowski
Zdzisław Krzyżanowski
Jarosław Nowacki

Biblioteka szkolna

Zofia Bojanek
Beata Próchniak
Joanna Żmuda

Psycholog szkolny

Agnieszka Filip

Rewalidacja

Iwona Hekiert

Wychowanie do życia w rodzinie

Dorota Józefacka-Kuta