Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

NATALIA WŁOSEK - laureatką Programu Stypendialnego „ Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

 

4 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Na wydarzenie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przybyli uczestnicy programu stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” - uczniowie liceów ogólnokształcących oraz techników z 35 szkół województwa lubelskiego, nauczyciele współpracujący z uczniami przy realizacji określonych w programie zadań i zaproszeni goście.

Natalia, aby uzyskać tytuł Lidera oraz stypendium wykonała w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r. szereg zadań i tym samym spełniła założenia programu.

Wśród swoich działań pod kierunkiem nauczyciela Katarzyny Misiak uczennica wykonała między innymi: projekt autorskiej ścieżki edukacyjnej wzdłuż doliny Wieprza w miejscowości Jawidz, budki lęgowe dla ptaków, prezentację i ulotkę na temat „Czyste Powietrze”, którą przedstawiła seniorom w swojej rodzinnej miejscowości. Założyła mini ogród z roślinami miododajnymi. Uczennica chętnie realizowała zadanie. Bardzo się zaangażowała w przygotowanie stanowiska, starannie wykonała nasadzenia i sumiennie opiekowała się stanowiskiem.  Do wielu działań zaangażowała też przyjaciół i rodzinę. Przez cztery miesiące prowadziła obserwacje fenologiczne dla wybranych gatunków zwierząt i roślin. Dokonała również analizy warunków pogodowych na podstawie obserwacji wybranych elementów pogody. Zorganizowała „sprzątanie świata” w pobliżu miejsca zamieszkania. Wszystkie działania zostały udokumentowane.

Organizatorzy Gali - Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorz Grzywaczewski wręczyli laureatce i nauczycielowi specjalne certyfikaty i dyplomy. Podziękowali też dyrektorom szkół, które przystąpiły do Programu. Wszyscy laureaci otrzymali ponadto okolicznościowe upominki z rąk Jarosława Szymańskiego Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.

autor: Katarzyna Misiak