Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej

Skład drużyny reprezentującej PSBiG: 

Konrad Wojtysiak (I miejsce w finale olimpiady),

Dariusz Brodziak

Damian Sokołowski
 

26 trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodzie technik geodeta wzięło udział w etapie międzyszkolnym i centralnym XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Opole, 31 marca – 2 kwietnia 2016). Wyjątkowym sukcesem – drużynowym i indywidualnym – może poszczycić się reprezentacja Państwowych Szkół Budowlanictwa i Geodezji w Lublinie.

Do udziału w tej rywalizacji Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady pod przewodnictwem Andrzeja Szymczaka zakwalifikowało najlepsze drużyny wyłonione w I etapie (szkolnym), który odbył się w październiku ub.r. Wzięły w nim udział 62 średnie szkoły geodezyjne i 679 uczniów. Spośród nich do II etapu (międzyszkolnego) zakwalifikowano 25 zespołów z najlepszymi wynikami oraz drużynę ze szkoły tegorocznego gospodarza etapu międzyszkolnego i centralnego olimpiady.

W Opolu w etapie międzyszkolnym uczestnicy walczyli zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W pierwszym dniu (31 marca) młodzież zmierzyła się z 4 zadaniami tekstowymi i 80 pytaniami testowymi. Drugiego dnia uczniowie wykazywali się umiejętnościami praktycznymi, rozwiązując zadania w terenie. Suma punktów zdobytych w obu częściach tego etapu przez trójkę uczniów każdej ze szkół zdecydowała o miejscu na liście najlepszych drużyn:

  1. Konrad Wojtysiak, Dariusz Brodziak i Damian Sokołowski reprezentujący Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (452 pkt)
  2. Kornel Urban, Izabela Szerwińska i Artur Januszewski reprezentujący Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (436 pkt)
  3. Karolina Magryś, Szymon Rachwał i Mateusz Piątek reprezentujący Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu (392 pkt)
  4. Patrycja Śliwonik, Karolina Rejent i Daniel Woronowicz reprezentujący Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefena W. Bryły w Białymstoku (385 pkt)
  5. Angelika Ciździel, Dominika Sromek i Kinga Wilk reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu (377 pkt)

Równocześnie w etapie tym klasyfikacja indywidualna spośród 78 uczestników Olimpiady wyłoniła – na podstawie wyników zadań i testów – 20 osób, które uzyskały najwyższą punktację. Wzięły one udział w I części etapu centralnego (2 kwietnia), rozwiązując zadania testowe. Spośród nich jury pracujące pod przewodnictwem prof. Zofii Więckowicz wyłoniło 12 finalistów z najwyższą liczbą zdobytych punktów. Przy czym w tym gronie znalazła się cała reprezentacja PSBiG w Lubliie.

W finale najwięcej punktów zdobył reprezentant zwycięskiej drużyny – Konrad Wojtysiak z PSBiG w Lublinie. Drugie miejsce zajął Kornel Urban z ZSB w Bydgoszczy, a trzecie – Marcin Mikoś reprezentujący szkołę gospodarza tegorocznej olimpiady – ZSTiO w Opolu. Te osoby ukończyły Olimpiadę z tytułem laureata. Pozostała dziewiątka (Izabela Szerwińska – ZSB w Bydgoszczy, Artur Czachowicz – TGGD w Warszawie, Marcin Strzelczyk – ZSTiO w Opolu, Patrycja Śliwonik – ZSBG w Białymstoku, Damian Sokołowski – PSBiG w Lublinie, Krzysztof Książek – TGGD w Warszawie, Dariusz Brodziak – PSBiG w Lublinie, Krystian Ryczko – ZSKU w Rzeszowie i Damian Latuszek – ZSP w Żelechowie) – z tytułem finalisty. Dzięki licznym sponsorom nie zabrakło atrakcyjnych nagród dla zwycięzców.

Organizatorami olimpiady byli: Zarząd Główny SGP oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, którego uczniowie w ubiegłym roku okazali się najlepszą geodezyjną drużyną w kraju. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.