Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

XIX edycja Konkursu Ekologicznego - sprawozdanie

 

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "POLESKI PARK NARODOWY – POLESIE W NATURZE".

Organizatorami Konkursu były Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni, Poleskim Parkiem Narodowym oraz Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin.

Celem konkursu było propagowanie idei prośrodowiskowych wśród młodzieży oraz zachęcane jej do podejmowania działań w tym kierunku. Patronat honorowy nad tą edycją Konkursu objął Poleski Park Narodowy.

W Konkursie wzięło udział 25 uczestników z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Lublina. Przebiegał on w trzech etapach.

 

Prace oceniało Jury w składzie:

 

 • Przewodniczący: dr inż. Mariusz Zarychta – Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni,
 • Członek: prof. dr hab. Antoni Polonis – Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni,
 • Członek: Marek Tokarzewski – Adiunkt Parku, Poleski Park Narodowy,
 • Członek: mgr Joanna Jaroszuk–Oniszko – Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin,
 • Członek: dr Janusz Stochlak – Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie.

 

 

Finalnie wyłoniono trzech zwycięzców Konkursu:

 

 • I miejsce - Małyska Justyna – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 • II miejsce – Małaj Aleksandra – III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 • III miejsce – Miazga Dominika - II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

 • Łoboda Arkadiusz – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 • Krotkiewicz Jakub – Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie,
 • Mielniczuk Maryla – IV Liceum Ogólnokształcące,

 

 

Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymali nagrody ufundowane przez Poleski PN, Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni oraz Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Podczas tegorocznej edycji konkursu Pan Marek Tokarzewski - Adiunkt Parku z Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Poleskiego Parku Narodowego, przedstawił uczestnikom konkursu oraz opiekunom merytorycznym młodzieży, prezentację dotyczącą bioróżnorodności Poleskiego Parku Narodowego. Omówił też działalność edukacyjną Parku prezentując, np. różnorodne ścieżki edukacyjne, Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego oraz formy pomocy niesione poranionym zwierzętom.

 

 

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Poziom wiedzy uczestników był wysoki.

 

autor: Joanna Grochal