Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

3 drużyny z PSBiG zakwalifikowały się do etapu II Ogónopolskiego Konkursu "Geopodchody"

W I etapie 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geopodchody” – przeprowadzonym na platformie moodle 5 kwietnia – wzięło udział 56 trzyosobowych zespołów uczniowskich z 21 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta (głównie z klas trzecich).

Spośród nich do etapu II (praktycznego), który odbędzie się w dniach 5-7 maja w Olsztynie, zakwalifikowało się 18 drużyn reprezentujących 9 szkół. Szczegóły w tabeli poniżej.

Współorganizatorami konkursu są: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Organizatorzy dziękują za podjęcie wyzwania wszystkim zespołom oraz ich opiekunom i gratulują zakwalifikowanym drużynom.