Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Dnia 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyła się XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "PRZYRODA WOKÓŁ NAS - LAS DOBRE SĄSIEDZTWO". .

 Organizatorami Konkursu były Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie

Celem konkursu było propagowanie idei prośrodowiskowych wśród młodzieży oraz zachęcane jej do podejmowania działań w tym kierunku.

Celem konkursu było propagowanie idei prośrodowiskowych wśród młodzieży oraz zachęcane jej do podejmowania działań w tym kierunku. Patronat honorowy nad tą edycją Konkursu objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.

W Konkursie wzięło udział 24 uczestników z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Lublina. Przebiegał on w trzech etapach.

Prace oceniało Jury w składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Woch – Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni
 • Członek: dr inż. Aneta Sławińska – Zespół Promocji i Edukacji Leśnej w biurze RDLP w Lublinie
 • Członek: mgr Ewa Szary – Zespół Promocji i Edukacji Leśnej w biurze RDLP w Lublinie
 • Członek: prof. dr hab. Antoni Polonis – Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni
 • Członek: dr Janusz Stochlak – Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie

Finalnie wyłoniono trzech zwycięzców Konkursu:

 1. I miejsce - Michał Łepik – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 2. II miejsce - Dominka Miazga – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 3. III miejsce - Agata Zarzeczna – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Małyska Justyna – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 • Wojciech Massalski - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji,
 • Izabela Ozimkiewicz - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji,
 • Maryla Mielniczuk – IV Liceum Ogólnokształcące,
 • Jakub Mazur – Zespół Szkól nr 1,
 • Mateusz Piejak – XIV Liceum Ogólnokształcące.

Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymali nagrody ufundowane przez RDLP w Lublinie oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Podczas tegorocznej edycji konkursu Pani Aneta Sławińska z Zespołu Promocji i Edukacji Leśnej w biurze RDLP w Lublinie, przedstawiła uczestnikom konkursu oraz opiekunom merytorycznym młodzieży, prezentację dotyczącą Lasów Państwowych. Wyjaśniła zagadnienia związane ze zrównoważoną gospodarką leśną prowadzoną przez PGL LP i omówiła funkcjonowanie RDLP w Lublinie. Następnie młodzież obejrzała film pt.: „Po co leśnik w lesie?".

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Poziom wiedzy uczestników był wysoki.

zdjęcia i tekst: Joanna Grochal