Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Szanowni Państwo,                               

uprzejmie informuję, iż w dniu 2 września 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch 

programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Program „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych).

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin na rok szkolny 2017/2018. Termin składania wniosków do 15.09. - gabinet 210

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego...

 

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są w gabinecie 210

Pomoc dla uczniów zameldowanych na terenie miasta Lublina

Dofinansowanie na  zakup podręczników  dopuszczonych do użytku szkolnego