Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Szanowni Państwo,                               

uprzejmie informuję, iż w dniu 2 września 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch 

programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 

  • Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

 

  • Program „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe – szkół branżowych, techników i szkół policealnych (poza szkołami dla dorosłych). 

 

W bieżącym naborze, o stypendium mogą się ubiegać również uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole zawodowej i osiągali wysokie wyniki w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poprzednim etapie edukacyjnym.

Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach każdego z dwóch programów w roku szkolnym 2019-2020, zostanie przyznanych po 500 stypendiów.

W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. (Plakaty do pobrania)

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl  oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 512, 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81 410 oraz 81 44 16 709.

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, a stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej nauki.

 

W imieniu Dyrektora

Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego

Pana Mirosława Tarkowskiego

Monika Jędrych

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego  zaprasza  do składania wniosków o przyznanie stypendium  w ramach programu stypendialnego:

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki  lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego  lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020  będą uczyć się w klasach VII i VIII szkół podstawowych  lub w liceach ogólnokształcących – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program  zakłada  przyznanie 500 stypendiów  na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie -  najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria  i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja  oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl   oraz 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538

tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713  

 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby:  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • w formie elektronicznej na adres https://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka)
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r.