Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegółowe informacje w pokoju 210 (proszę zgłaszać się do pana Roberta Seredy).

 

Zapoznaj się z poniżej umieszczonymi dokumentami które określają zasady,

formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom

zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Poniżej znajdują się potrzebne dokumenty: