Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”  jest to projekt, który zakłada przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Regulamin oraz formularze można pobrać -> TUTAJ

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

Wnioski przyjmuje pan wicedyrektor Robert Sereda (pokój 210) od 1 września 2020