Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Dofinansowanie na  zakup podręczników  dopuszczonych do użytku szkolnego 

Program pomocy polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Program obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy IV technikum.