Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 Wypawka szkolna.

Uprawnionymi w roku szkolnym 2016/2017 są… jedynie uczniowie posiadają…cy orzeczenie o potrzebie kształ‚cenia specjalnego. Wniosek wraz z kopią… orzeczenia osoby zainteresowane składają… w szkole do dnia 5 wrześ›nia 2016 r.

Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna