Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin na rok szkolny 2017/2018. Termin składania wniosków do 15.09. - gabinet 210

 

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin na rok szkolny 2017/2018. Termin składania wniosków do 15.09. - gabinet 210

W poniższych dokumentach znajdziesz opis procedury przyznawania stypendium, treść uchwały Rady Miasta Lublin oraz wzór wniosku i wzór oświadczenia odochodach