Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Technik architektury krajobrazu - symbol zawodu 314202 (stara podstawa programowa)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
  2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
  2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu


Szczegółowe informacje o kwalifikacjach znajdziesz w nowej podstawie programowej:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202