Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski - pp język polski – pr
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp, pr wiedza o społeczeństwie - pp, pr
11, 12 - sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pp, pr informatyka – pp, pr
14 wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

15 środa geografia – pp, pr

historia sztuki - pp, pr

16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
18, 19 - sobota, niedziela
20 poniedziałek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia/fizyka - pr

historia - pp, pr
21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 środa język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja (oprócz 12, 19 maja) język polski (według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)
od 6 do 25 maja (oprócz 12, 19 maja) języki obce nowożytne (według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część pisemna egzaminu maturalnego

CZERWIEC Godzina 9:00 Godzina 14:00
3 poniedziałek język polski - pp język polski – pr
4 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
5 środa język angielski – pp język angielski - pr 
język angielski - dj
6 czwartek wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

7 piątek biologia – pp, pr informatyka – pp, pr
8, 9 - sobota, niedziela
10 poniedziałek chemia – pp, pr geografia – pp, pr
11 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
12 środa język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
13 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
14 piątek fizyka i astronomia/fizyka - pp, pr

historia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

15, 16 - sobota, niedziela
17 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
18 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
19 środa jjęzyki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

Część ustna egzaminu maturalnego

od 3 do 8 czerwca język polski oraz języki obce nowożytne(według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 r. 
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 4 lipca 2019 r. 
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.).Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Część pisemna - 20 sierpnia 2019 (wtorek) godzina 9:00
  • Część ustna - 20-21 sierpnia 2019

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.