Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.


Rada Pedagogiczna PSBiG

13 września 2018 r.


Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

1 października 2018 r.


Ślubowanie klas pierwszych

1 października 2018 r.


Zebrania z rodzicami wszystkich klas

2 października 2018 r.


Zebrania z rodzicami wszystkich klas

19 listopada 2018 r.


Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych

28 listopada 2018 r.


Klasyfikacja klas maturalnych

19 grudnia 2018 r.


Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach 2I, 2S, 2R, 3A, 3O, 3W, 3R

21 grudnia 2018 r.


Koniec semestru I w klasach maturalnych

21 grudnia 2018 r.


Zimowa przerwa świąteczna

24 - 31 grudnia 2018 r.


Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach 2A, 2O, 2W, 2G, 2H, 3G, 3H, 3F

4 stycznia 2019 r.


Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach pierwszych TBG i TTZ oraz w SB i ZSZ

11 stycznia 2019 r.


klasyfikacja klas 2I, 2S, 2R, 3A, 3O, 3W, 3R

16 stycznia 2019 r.


Koniec semestru I klas 2I, 2S, 2R, 3A, 3O, 3W, 3R

18 stycznia 2019 r.


Klasyfikacja klas 2A, 2O, 2W, 2G, 2H, 3G, 3H, 3F

23 stycznia 2019 r.


Zakończenie semestru I klas 2A, 2O, 2W, 2G, 2H, 3G, 3H, 3F

25 stycznia 2019 r.


Klasyfikacja klas pierwszych TBG i TTZ oraz w SB i ZSZ

30 stycznia 2019 r.


Zakończenie semestru I w klasach pierwszych TBG i TTZ oraz w SB i ZSZ

1 lutego 2019 r.


Rada Pedagogiczna PSBiG

6 lutego 2019 r.


Zebrania z rodzicami

8 lutego 2019 r.


Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zawodowych)

26 kwietnia 2019 r.


Egzamin maturalny 
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

od 6 do 23 maja 2019 r.- część pisemna
od 9 do 22 maja 2019 r.- część ustna język polski
od 6 do 25 maja 2019 r.- część ustna języki obce nowożytne

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Sesja styczeń-luty

pisemny - 10 stycznia 2019 r.

praktyczny - od 9 stycznia 2019 r. do 16 lutego 2019 r.

Sesja czerwiec-lipiec

pisemny - 18 czerwca 2019 r

praktyczny - od 17 czerwca 2019 r. do 4 lipca 2019 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.


Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.