Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018

 

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2018 - do 9 września 2017 r.

   Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 - do 18 lutego 2018 r  

Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”

11 stycznia 2018

10 stycznia 2018

od 12 stycznia do 17 lutego 2018

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

23 marca 2018

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

23 marca 2018

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2018

23 marca 2018

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r

25 maja 2018

Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”

19 czerwca 2018

26 czerwca 2018

od 22 czerwca do 4 lipca 2018

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018

31 sierpnia 2018

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018

31 sierpnia 2018

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

31 sierpnia 2018