Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Dni wolne od zajęć, ferie w roku szkolnym 2016/2017


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna


23-31 grudnia 2016 r.


Ferie zimowe


16-29 stycznia 2017 r


Wiosenna przerwa świąteczna


13-18 kwietnia 2017 r.


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zawodowych)


28 kwietnia 2017 r.


Egzamin maturalny 
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

część ustna 8 - 20 maja 2017 r.
część pisemna 4 - 24 maja 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: w okresie letnim stara podstawa programowa (ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Sesja 1

pisemny - 12 stycznia 2017 r

praktyczny - 9 stycznia - 18 lutego 2017 r.

Sesja 2

pisemny - 20 stycznia 2017 r.

praktyczny - 22 czerwca - 8 lipca 2017 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


23 czerwca 2017 r.


Ferie letnie


24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r