Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2017

 Sesja styczeń-luty 2017

 

Część pisemna  Część praktyczna
Model d Model w, wk, dk
12 stycznia 2017 9 stycznia 2017 od 16 stycznia do 23 lutego 2017

 

31 marca 2017 ogłoszenie wyników sesji styczeń-luty 2017 i przekazanie szkołom wyników oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

 Sesja czerwiec-lipiec 2017

 

Część pisemna  Część praktyczna
Model d Model w, wk, dk
20 czerwca 2017 26 czerwca 2017 od 16 czerwca do 8 lipca 2017

 

25 sierpnia 2017 ogłoszenie wyników sesji czerwiec-lipiec 2017 i przekazanie szkołom wyników oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.