Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Dni wolne od zajęć, ferie w roku szkolnym 2017/2018, terminy egzaminów


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.


Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.


Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.


Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zawodowych)

27 kwietnia 2018 r.


Egzamin maturalny 
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

od 9 do 22 maja 2018 r.- część ustna język polski
od 5 do 25 maja 2018 r.- część ustna języki obce
od 4 do 23 maja 2018 r.- część pisemna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Sesja styczeń-luty

pisemny - 11.01.2018

praktyczny - od 12.01 do 17.02.2018

Sesja czerwiec-lipiec

pisemny - 19.06.2018

praktyczny - od 22.06 do 4.07.2018


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.


Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.