Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG) uzyskało tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY 2020"

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin w koszykówce, piłce ręcznej oraz siatkówce.

 

uprzejmie informujemy o opublikowanym na stronie internetowej   http://wspolzawodnictwo.aktywny.lublin.eu komunikatach z następujących dyscyplin:

NATALIA WŁOSEK - laureatką Programu Stypendialnego „ Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

8 listopada 2019 punktualnie o 11:11 cała społeczność PSBiG odśpiewała uroczyście wszystkie zwrotki hymnu Polski. 

Wydarzenie odbyło się w ramach akcji MEN "Szkoła do hymnu"

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Szanowni Państwo,                               

uprzejmie informuję, iż w dniu 2 września 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch 

programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Spotykamy się 2 września

Klasy pierwsze - 10:00

Pozostałe klasy - 11:30