Copyright 2019 - PSBiG Lublin 2017

8 listopada 2019 punktualnie o 11:11 cała społeczność PSBiG odśpiewała uroczyście wszystkie zwrotki hymnu Polski. 

Wydarzenie odbyło się w ramach akcji MEN "Szkoła do hymnu"

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Szanowni Państwo,                               

uprzejmie informuję, iż w dniu 2 września 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch 

programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Spotykamy się 2 września

Klasy pierwsze - 10:00

Pozostałe klasy - 11:30

Od dnia 26 kwietnia 2019 szkoła wznawia obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla wszystkich klas.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00 - 10:30

Dyrektor PSBiG

Grażyna Kubuj-Bełz