Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

Prelekcja Pana Krzysztofa Wojciechowskiego - starszego specjalisty ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Dnia 15.11.2018 r. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyła się prelekcja na temat „Obszary chronionego krajobrazu na Lubelszczyźnie”. Prelekcję prowadził Pan Krzysztof Wojciechowski - starszy specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes PKE Pan Czesław Dąbrowski i młodzież klas 1-4 Technikum Terenów Zieleni w PSBiG wraz z opiekunami.

 

Uczniowie zapoznali się z definicją obszarów chronionego krajobrazu, historią i procedurami tworzenia tych form ochrony przyrody. Zaprezentowany został również aktualny stan obszarów chronionego krajobrazu w naszym kraju oraz w województwie lubelskim. Integralną część wykładu stanowiła prezentacja dotycząca wszystkich siedemnastu obszarów chronionego krajobrazu, które znajdują się w administracji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ich walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historyczno-kulturowych i turystycznych.

 

Informacje przekazane podczas spotkania były bardzo cenne dla młodzieży i zostaną z pewnością wykorzystane w ich dalszym procesie edukacyjnym.

 

Opracowała Joanna Grochal