Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

Spotkania uczniów z wychowawcami

  • 9:00 - klasy pierwsze

  • 11:30 - klasy czwarte

  • 14:00 - klasy drugie i trzecie