Copyright 2021 - PSBiG Lublin 2017

W dniach 12-15.12.2016 przeprowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna w Technikum Terenów Zieleni przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie wymagań:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji