Copyright 2020 - PSBiG Lublin 2017

 

Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im H. Łopacińskiego w Lublinie zostało zakwalifikowane do udziału w realizacji projektu:

 

 

Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła, jutro sukces

 

W realizacji działań, w ramach projektu, mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w dwóch zawodach:

 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

oraz nauczyciele uczący w tych zawodach

Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2017 do 30.09.2019 roku przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16

 

Cel i działania w ramach projektu

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 

dla technika budownictwa

 1. dla uczniów
  1. staże zawodowe u pracodawców
  2. zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy w zakresie
   • pierwszej pomocy przedmedycznej
   • kosztorysowania z wykorzystaniem programów komputerowych
   • sporządzania dokumentacji z wykorzystaniem programów komputerowych
   • tynkowania mechanicznego
 2. dla nauczycieli
  1. kurs pierwszej pomocy
  2. kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programów komputerowych
  3. kurs sporządzania dokumentacji z wykorzystaniem programów komputerowych
  4. kurs montażu rusztowań
  5. kurs tynkowania mechanicznego
 3. doposażenie pracowni dokumentacji technicznej

 

dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 1. dla uczniów
  1. staże zawodowe u pracodawców
  2. zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych umiejętności zawodowych
  3. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Staże zawodowe u pracodawców - 2017r.

W lipcu 2017r odbyły się 160 godzinne staże zawodowe u pracodawców w ramach realizacji programu projektu.

W stażach udział wzięli uczniowie klas 1-4 w zawodach:

 • technik budownictwa - 30 osób
 • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej - 15 osób

Wszyscy uczestnicy staż ukończyli i otrzymali bardzo dobre opinie swoich pracodawców. Zgodnie z regulaminem projektu, uczestnicy stażu otrzymali wynagrodzenie w formie stypendium stażowego i zwrot kosztów dojazdu do pracy i z pracy do domu.

W najbliższym czasie rozpoczni9e się rekrutacja na następną turę stażu - lipiec 2018r.

W stażu udział może wziąć każdy uczeń kształcący się w jednym z wyżej wymienionych zawodów, ale tylko raz w okresie 1.05.2017 - 30.09.2019r.

W pozostałych formach działań uczniowie mogą brać udział bez ograniczeń.

 

Autor: Władysława Domurad